The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
धडा.2. दोघेही जिंकू.
कठीण शब्दार्थ स्पष्ट केले. चित्र वर्णन केले. पाठावर आधारित तोंडी प्रश्नोत्तरे विचारले.
कार्य पुस्तकातील पान क्र. 7, 8 वर्गात सोडवून घेतले.
क ची चौदाखडी स्पष्ट करून सांगितले. आणि वर्गात क, ख ची
चौदाखडी लिहून घेतली.
Self study :
1.व्यंजन दोनवेळा लिहा. आणि वाचन करा.
Note – 1. सरी कवितेची worksheet मुलांना तपासून परत दिले

Related Posts