The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch. 2 दोघेही जिंकू
– अ ते अ: स्वर उजळणी
– पाठ वाचन व स्पष्टीकरण चित्रांद्वारे केले.
– कार्य पुस्तके तील पान क्रमांक सात व आठ पूर्ण केले
-सरी या कवितेतील वर्कशीट वर्गात सोडवून घेतली.
Self study :
-स्वर अ ते अ: दोन वेळा लिहा.
Note. Subject Enrichment
मराठी वहीमधे छत्री चे चित्र काढा व रंगवा.
Kindly submit Subject Enrichment on 14th June.

Related Posts