The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch.3. करूया स्वागत activity
Ch.4. खेळ खेळूया activity
– अ ते अः स्वरांची उजळणी
– कठीण शब्दार्थ स्पष्ट केले. चित्र वर्णन केले.
– पाठावर आधारित तोंडी प्रश्नोत्तरे विचारले.
– कार्य पुस्तकातील पान क्र. 10/12 वर्गात सोडवून घेतले.
– चौदाखडी ओळख
– क ची चौदाखडी मुलांना स्पष्टीकरणासह समजावली व लेखन कार्य.
Self study :
– ख व ग ची चौदाखडी लिहा.
Note – 1. सरी कवितेची worksheet मुलांना तपासून परत दिले

Related Posts