The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch. 5 ऐकूया , करूया
– १ते ५ अंक
– १ ते ५ अंक चित्रासह स्पष्ट केले व लेखन कार्य केले.
– वेगवेगळ्या कृतीद्वारे पाठाचे स्पष्टीकरण.
– कार्य पुस्तके तील पान क्रमांक 14 व 15 पूर्ण केले.
-दोघेही जिंकू या कवितेतील वर्कशीट वर्गात सोडवून घेतली.
Self study :
– क, ख , ग ची चौदाखडी लिहिणे.

Related Posts