The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Ch. No.5 फळांचा राजा ( कविता )
Work done :
-फळांचा राजा या कवितेचे स्पष्टीकरण केले व कवितेवर आधारित प्रश्नोत्तरावर चर्चा केली .
– यमक जुळाणारे शब्द वहीत लिहून दिले.
– कवितेत येणाऱ्या फळांची नावे वहीत लिहून दिले.

Self study :
– स्वर एक वेळा लिहा.
– चौडाखडी क ते झ लिहणे.
– शब्दार्थ, यमक जुळणारे शब्द यांचे वाचन करणे.

Related Posts