The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
कविता. 5 फळांचा राजा
कविता तालासुरात गावून दाखवली.
कवितेचे स्पष्टीकरण केले.
शहरांची थोडक्यात माहिती सांगितली. फळांचे महत्व सांगितले.
– कार्य पुस्तकेतील पान क्र. 14, 15 वर्गात सोडवून घेतले.
– Ch. 4 नक्कल करूया या पाठाचे वर्कशीट वर्गात सोडवून घेतली.
कविता.5. Worksheet वर्गात सोडवून घेतले.
Self study :
१. कवितेचे शब्दार्थ पूर्ण करा.
Kindly submit Subject Enrichment on 14 June.

Related Posts