The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done : गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या (page number 5)
– कवितेचे वाचन,गायन आणि स्पष्टीकरण झाले.
– शब्दार्थ लेखन वहीत केले.
– एका वाक्यात उत्तरे वहीत लिहिली.
– कवितेची चित्रफित दाखवली. https://youtu.be/OTgo7m0wnHc
Home work :- कविता व शब्दार्थ वाचा.

Related Posts