The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :5. गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या कवितेचे कार्यपत्रक पूर्ण केले.
Home work :- मराठीच्या वहीत गारा पडताना मुले नाचत असताना चे चित्र काढा व रंगवा.

Related Posts