The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done: Ch.१. झाड
– झाड कवितेचे तालासुरात गायन केले.
– वचन उदाहरणासहित स्पष्ट केले व लिहून दिले.
– अकरा ते वीस अंक लिहिले.
– एक ते तीस अंकाची उजळणी केली.
H.w :- व्याकरण व कविता वाचन करा.

Related Posts