The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (Proposed CBSE School)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (Proposed CBSE School)

Marathi

*Ch* . *१०*. *बैलपोळा* . पान. नं .१५.
प्रश्न ३,४,५,६ मुलांसोबत चर्चा करून वहीत उत्तर लेखन केले.
*H.w* :
प्रश्न ७. प्राण्याची माहिती लिहा व चित्र काढा. आणि चौकटीतील फुलांची नावे शोधणे. वहीत लेखन करा.

Related Posts