The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :Ch.१. नाच रे मोरा
– कवितेचे तालासूरात गायन केले.
– कवीची ओळख करून दिली.
– कवितेचे स्पष्टीकरण दिले.
– मोरा विषयी माहिती दिली.
H.W : – कविता वाचा.

Related Posts