The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done: 
Ch 4 जी आय पी रेल्वे पाठाची प्रस्तावना केली, प्रबोधनकार ठाकरे यांची माहिती सांगितली व पान क्रमांक 12 याचे वाचन केले.
Homework:  वाचन करा

Related Posts