The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch. 6 घंटा वाजूया
– कवितेचे वाचन करून स्पष्टीकरण केले वेगवेगळ्या वाद्याबद्दल माहिती दिली.
– कार्य पुस्तके तील पान क्रमांक 17 पूर्ण केले.
-स्वर ची उजळणी वर्कशीट मुलांना दिली आहे व पेपर पॅटर्न ही देण्यात आले आहे.
Self study :
– स्वर व व्यंजन एक वेळा लिहा.

Related Posts