The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work Done: Ch. 1.पाऊस
– कवितेचे शब्दार्थ वहीत लिहिले .
– कार्यपुस्तकातील प्रश्न सोडवले.
Homework:
– कवितेचे वाचन करा.
– बोटीचे चित्र काढा.
– कागदाची बोट बनवा व वहीत चिकटवा.

Related Posts